Polityka prywatności

Polityka prywatności
Administracja witryny jest zobowiązana do zachowania prywatności w Internecie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych, które udostępniasz. Nasza polityka prywatności opiera się na wymogach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO). Gromadzimy dane osobowe w celu: usprawnienia pracy naszego serwisu, nawiązania kontaktów z odwiedzającymi tę stronę, przetwarzania danych użytkownika w ramach usługi handlu online, zapewnienia informacji, o które użytkownik prosił, a także w celu wykonania następujących działań.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko za dobrowolną zgodą. Jeśli wyrazisz na to zgodę, upoważniasz nas do gromadzenia i wykorzystywania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej.

Przechowywanie, modyfikacja i usuwanie danych

Użytkownik, który podał swoje dane osobowe na stronie, ma prawo je zmienić i usunąć, a także wycofać swoją zgodę na ich wykorzystanie. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykorzystania danych do głównej aktywności na stronie, gdy wykorzystanie danych zostanie zakończone, administracja witryny usuwa je. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z administracją witryny. Możemy przekazać twoje dane osobowe stronom trzecim tylko za twoją dobrowolną zgodą, jeśli zostały one przekazane, nie możemy zmienić danych w innych organizacjach niezwiązanych z nami.

Korzystanie z danych technicznych podczas odwiedzania strony
Gdy odwiedzasz witrynę, baza danych przechowuje zapisy dotyczące twojego adresu IP, godziny odwiedzin, ustawień przeglądarki, systemu operacyjnego, a także innych informacji technicznych niezbędnych do prawidłowego wyświetlania zawartości witryny. Na podstawie tych danych nie możemy zidentyfikować tożsamości odwiedzającego.

Udzielanie informacji dzieciom

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam swoje dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami. W naszym serwisie zabrania się pozostawiania danych osobowych małoletnich bez zgody rodziców lub opiekunów.

Wykorzystywanie danych osobowych przez inne usługi
Ta strona korzysta z zewnętrznych usług internetowych, które zbierają informacje niezależne od nas: Google Analytics.
Gromadzone przez nich dane mogą być przekazywane innym usługom w ramach tych organizacji, mogą one wykorzystywać dane do personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. Możesz przeczytać umowy użytkowników tych organizacji na ich stronach internetowych. Nie przekazujemy danych osobowych innym organizacjom i usługom nieokreślonym w niniejszej polityce prywatności. Wyjątkiem jest jedynie przekazywanie informacji zgodnie z wymogami prawnymi organów państwowych upoważnionych do wykonywania tych działań.

Linki do innych stron

Nasza strona może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas zarządzane. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności każdej odwiedzanej strony, jeśli taka istnieje.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza strona może od czasu do czasu aktualizować naszą politykę prywatności. Zgłaszamy wszelkie zmiany, publikując nową politykę prywatności na tej stronie. Monitorujemy zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych w Unii Europejskiej. Jeśli pozostawiłeś nam dane osobowe, powiadomimy Cię o zmianie w polityce prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe zostały wprowadzone nieprawidłowo, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Postanowienia końcowe

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, nie możesz korzystać z usług strony, w takim przypadku powinieneś powstrzymać się od odwiedzania naszej strony.